Profesjonalne tworzenie nowoczesnych stron internetowych

Regulamin: Warunki korzystania z serwisu SERSEO.PL

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego SERSEO.PL (dalej „Serwis”), dostępnego pod adresem URL: www.serseo.pl.1.2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma WAM-ART sp. z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Łąkowa 30, NIP: 8222366177, REGON: 369371271.1.3. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej: kontakt@serseo.pl
  • formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” (jeżeli formularz został aktywowany)
  • listownie: na adres siedziby administratora.

2. Zakres Usług

2.1. Serwis SERSEO.PL oferuje użytkownikom usługi związane z tworzeniem stron internetowych oraz pozycjonowaniem stron w wyszukiwarkach internetowych.2.2. W ramach Serwisu użytkownicy mogą skorzystać z oferty projektowania stron, optymalizacji SEO, audytów SEO oraz innych usług związanych z marketingiem internetowym.

3. Warunki Dostępu i Rejestracja

3.1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, jednak niektóre usługi mogą być płatne i wymagać zawarcia umowy.3.2. Rejestracja w Serwisie może być wymagana do korzystania z pełnego zakresu usług i funkcjonalności. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem poprzez stosowanie silnych haseł i ich ochronę.

4. Obowiązki Użytkowników

4.1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.4.2. Użytkownicy zobowiązują się do nieumieszczania w Serwisie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym prawa innych osób.4.3. Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem poprzez stosowanie silnych haseł i ich ochronę.

5. Odpowiedzialność Serwisu

5.1. Serwis SERSEO.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.5.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu lub niemożności korzystania z niego z przyczyn technicznych.

6. Przetwarzanie Danych Osobowych

6.1. Administrator danych osobowych, firma WAM-ART sp. z o.o., przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.6.2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis oraz w celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.6.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu użytkownicy będą informowani poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie Serwisu.
Przejdź do treści